Geschiedenis van de studie van de Agrarische Structuur

Geschiedenis van de studie van de Agrarische Structuur

Geschiedenis van de studie van de Agrarische Structuur!

Colonial Grondbeleid:

Het belangrijkste voorbeeld van deze verschuiving was het rapport van de Koninklijke Commissie voor de landbouw, dat in 1928 werd aangesteld om aanbevelingen te doen voor de verbetering van de landbouw en aan het welzijn en de welvaart van de mensen op het platteland te bevorderen.

Het toepassingsgebied van de Commissie ’s onderzoek werd echter beperkt door haar mandaat die de Commissie niet gericht te recommen maken­lingen met betrekking tot het bestaande systeem van grondbezit en tenancy of beoordeling van het land de inkomsten en irrigatie kosten.

Wat interessant is in de taakomschrijving van de Commissie is dat de cruciale gebieden van het grondbezit, land huur, en de beoordeling van het land de inkomsten en irrigatie kosten doelbewust werden weggelaten uit de omvang van de Commissie. Het was tijdens de pre-muiterij periode. In feite, tijdens deze periode, zoals blijkt, de koloniale heersers waren niet SERI­DUREND betreft het agrarische systeem.

Een aantal processen-verbaal van de Hongersnood Commissie toonde slechts lip medeleven met de agrarische probleem. Het was na de post-muiterij periode dat de koloniale orde gestelde probleem zijn kop. De opkomst van de koloniale probleem was grotendeels te wijten aan de nationalistische aanpak van dit probleem. Als reactie op de nationalistische benadering van het land, de Britse vormden hun eigen land beleid dat Gunnar Myrdal noemde de koloniale theorie van de armoede en economische achterstand.

Deze theorie geprobeerd om de armoede en achterlijkheid van India ’s verklaren zonder enige verwijzing naar het economisch en sociaal kader gecreëerd onder Britse heerschappij. Ing op de Brit­ish koloniale theorie over armoede op het platteland en de landbouw achterlijkheid, P.C. Joshi schrijft:

Met name de Britse verklaarde armoede op het platteland en de landbouw achterlijkheid zonder verwijzing naar de agrarische structuur gecreëerd un­der Britse overheersing. Herhaald in Nehru ’s woorden, de koloniale theorie gewoon bedroeg zeggen: Als India is slecht dat is de schuld van haar sociale gebruiken, haar Banias en geldschieters en vooral haar enor­mous bevolking.

De Britse overheersing in India heeft voor zijn leiding dit beleid van colo­Nial theorie. Een paar van de Indiase geleerden, met name Vera Anstey, gereageerd op de Britse koloniale theorie. Anstey betoogde dat de Indiase landbouw was achtergebleven en niet naar commerciële landbouw.

Maar ze stelde dat er geen radicale landhervorming ten uitvoer zou kunnen zijn­in India aangevuld met een buitenlandse regering als politiek het was onmogelijk. Andere sociale wetenschappers legde ook de agrarische prob­lem van India als een uitloper van de bevolking, de druk van land en retrograde maatschappelijke instellingen, zoals kasten en joint family. De boeren ontbrak ook vereist voor wetenschappelijke landbouw kapitaal.

nationalistische beleid :

De koloniale theorie van grond controle, met inbegrip van de omzet-systeem, werd door de Indiase nationalisten betwist. Deze benadering wordt aangeduid als instel­tionele aanpak. De nationalisten “standpunt werd sterk naar voren door Ranade. Ranade, behalve dat een econoom te zetten, was een Refor­mist.

Hij betoogde dat de Indiase politieke economie alleen ex zou zijn­verklaard door het aannemen van een institutionele benadering. Hij vraagtekens bij de opvatting dat de waarheden van de economische wetenschap&# 8230; zijn absoluut en demon­strably ware en moeten worden geaccepteerd als gidsen van de gedragsregels voor alle tijd en plaats, ongeacht het stadium van nationale vooraf zou kunnen zijn.

Ranade ’s waarnemingen veronderstellen belang, omdat hij de methode waarop de koloniale theorie was gebaseerd betwist. Hij was zelf op zoek naar een nieuwe methodologie, een nieuw uitgangspunt om zo een alternatief land beleid bijdragen.

Vanuit het uitgangspunt en veronderstellingen­ties van de koloniale theorie, Ranade maakt een pauze in twee belangrijke punten in het verklaren van de achterstand van de Indiase landbouw. de co­lonial theoretici onderbelicht, zo niet genegeerd, de kwestie van de institutionele structuur.

Zelfs als ze gehecht aan een institutionele ap­nadering, vermeden zij verwezen naar de hardcore van de institutionele structuur, namelijk het land relaties, die een directe invloed op economische achterstand en waarvan de herstructurering vereist drastische staatsinterventie had.

De koloniale theoretici vestigde de aandacht op alleen die ele­menten van de institutionele structuur, bijvoorbeeld religie en kaste, onder invloed van de economie op een indirecte manier. In feite is de rol van retro­rang land systeem geschraagd retrograde sociale relaties was altijd over het hoofd gezien.

Ranade betoogde uitvoerig dat de achterstand van de Indiase agricul­tuur was grotendeels te wijten aan de gebrekkige aanpak van de institutionele structuur van de dorpen. In feite is het land relaties tijdens de Britse periode waren onjuist. De staat werd de super macht in de landbouw Rela­ties en gaf geen gelegenheid om verhuurders, Jagirdars en jamindars elke gelegenheid om technologie en verbeterde agricul bieden nemen­rele input voor de landbouw.

Naast Ranade, waren er een paar anderen, met name onder hen zijn R.C. Dutta, die een kritiek op de koloniale theorie verstrekt. Dutta con­bijgedragen inzicht in de onderlinge verbanden en interacties tussen de verschillende elementen van het institutionele kader.

Hij wees ook op de omvang en de grenzen van een land beleid bij de aanpak van het kwaad van het institutionele kader. Concreet liet hij ook zien hoe het ontbreken van de industrialisatie geaccentueerd fundamentele kwaad van de agrarische struc­tuur waaronder overwicht van tenancy en kleine bedrijven.

Toegegeven, de nationalistische schrijvers als Ranade, Dutta en An­stey kritiek op de koloniale theorie van de armoede op het platteland en economische achterstand. Maar deze schrijvers geen enkele alternatieve theorie gebaseerd op institutionalisme voor het verbeteren van het land de status van het dorp mensen geven.

Ook u kunt bestellen hier.

Read more

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

tien − drie =