Kort essay over An Ideal Student

Kort essay over An Ideal Student

Mili

Over het algemeen de student die is ideaal wordt verklaard of beschouwd als een aanwinst voor de instelling hij behoort. Een ideale student behaalt succes in het leven met behulp van tijd behoorlijk. Een ideale student vergeet nauwelijks over de waarde van de tijd en niet de vloot tijd onzorgvuldig.

Hij bouwt zijn lichaam en geest binnen de beperkte tijdspanne in de onderwijsinstelling. Hij heeft niet de beschikking heeft werk te verminderen en maakt gebruik van zijn tijd in de best mogelijke manier. Een ideale student maakt een onderscheid tussen wat eerlijk is en wat is fout en dus van plan zijn leven.

Een ideale student niet afschrikken elk stuk van het werk tot morgen, die hij nu kan doen. Een ideale student verwaarloost nooit zijn studies en is nimmer veronachtzamen van de lessen bijgebracht die hem door zijn leraren. Een ideale student is alert op zijn studie. Hij komt tot zijn klas in de tijd en nooit van plan is om de lessen te missen.

Een ideale student cultiveert stiptheid van de jeugd. Hij is gedisciplineerd en niet zijn eigen methode toe te passen in alle dingen. Hij vermijdt dingen die schadelijk en niet lugubere voor zijn idealisme zijn.

Verder probeert hij weten het wat, hoe en waarom van de dingen een nuttig lid van de samenleving te worden. Hij is gehoorzaam en leergierig en wijdt een groter deel van zijn tijd om te studeren met een enorme ijver en interesse.

Een ideale student is zelfredzaam die zijn eigen oordeel en bevoegdheden geconfronteerd met moeilijkheden maakt. Hij gaat door middel van een grote verscheidenheid aan boeken, tijdschriften, kranten om zijn visie op de kennis te vergroten.

Een ideale student is nooit respectloos voor de ouderen enen en hij is zeer beminnelijk. Hij is goedhartig en helpt anderen in de tijd van hun behoefte. Hij is nauwgezet, eerlijk, waarheidsgetrouw en ijverig.

Een ideale student is nooit onmatig of hoogmoedig en draagt ​​een glimlach op zijn gezicht als hij praat met anderen. Hij is praktisch en nauwelijks meeslepen door emoties laten leiden. Hij heeft niet de missie van het leven in het midden van de genoegens en genietingen vergeten. Hij maakt oprechte inspanningen voor het bereiken van goede dingen in het leven.

Een ideale student praktijken om te leven op een eenvoudig dieet, om eenvoudige jurk te dragen en denkt altijd van het welzijn van anderen. Hij wint het hart van anderen door zijn vriendelijkheid en beleefdheid. De geest van dienstbaarheid aan de mensheid woestijnen hem nooit. Hij wordt aangetrokken door het idee van een heilige man met adel van karakter. Hij neemt deel aan vele buitenschoolse activiteiten die worden uitgevoerd in de instelling waar hij leest.

De gewoonte van diligence is het belangrijkste element in het leven van een ideale student. Hij heeft geen vriendschap te maken met de luie en slechte studenten. Hij cultiveert goede gewoonten en voorkomt de vorming van slechte. Hij wordt geleid door de oudsten en vestigt de aandacht van iedereen.

Ook u kunt bestellen hier.

Read more

  • Opmerkelijk – Music is Life (Student Essay)

    Muziek is leven (Student Essay) Dit mei een getalenteerde groep van 20 toegewijde studenten van Milwaukee High School voor de Kunsten zal reizen met de Milwaukee Symphony naar New York City als…

  • Kort essay voor studenten op milieubehoud

    Door Mayank Pal Er is een grote behoefte om te besparen en het milieu te beschermen, om de bossen te ontwikkelen en om de wilde dieren te behouden. Om het schoonmaken van de vervuilde rivieren…

  • Kort essay voor studenten op Zure regen

    Jayaprakash Kakada Zure regen treft vele chemische en biologische processen in regio’s waar het een probleem, maar de chemie na zijn vorming en zijn interactie in de natuur wordt vaak vergeten….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

drie × drie =