Vergelijking van Gemeinschaft en Gesellschaft

Vergelijking van Gemeinschaft en Gesellschaft

Vergelijking van Gemeinschaft en Gesellschaft!

Enigszins vergelijkbaar met de concepten van primaire en secundaire groepen zijn de concepten van Gemeinschaft en Gesellschaft. Dit zijn de Duitse bepalingen en gebruikt om de gemeenschap en de maatschappij of vereniging respectievelijk vertegenwoordigen. Deze concepten zijn ontwikkeld door de Duitse socioloog Ferdinand Tönnies (1887) onderscheid te maken tussen stedelijke en landelijke leven of gemeenschap wonen en leven in de massa-samenleving. Het begrip “Gemeinschaft” dichter bij het concept van de gemeenschap.

Volgens Tönnies, het verwijst naar sociale relaties, ongeacht functie karak­merkt door de relatieve kleinschaligheid, cohesie, lange duur en de emotionele intensiteit. Het wordt gekenmerkt door een gevoel van solidariteit en een gemeenschappelijke identiteit. Er is een sterke nadruk op gedeelde waarden en gevoelens, een ‘wij-gevoel’. Horace Miner (in de internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen, Vol. 3, 1968) beschreef het als een verwijzing naar een “gemeenschap van gevoel” (een soort associatieve eenheid van ideeën en emoties) en stelt vast dat het gevolg is van de gelijkenis en gedeelde levenservaring .

Mensen zeggen vaak met elkaar en hebben de neiging tot diepe en langdurige relaties op te bouwen. Sociale controle in Gemeinschaft wordt gehandhaafd door middel van informele middelen zoals morele overtuiging, roddels, en zelfs gebaren.

Daarentegen, “Gesellschaft” is een ideaal type kenmerk van het moderne stadsleven. Het wordt vaak opgevat als een bedrijfs- of massamaatschappij-een maatschappij gebaseerd op relaties of rollen en bestaande uit het verenigingsleven groepen. Het wordt gekenmerkt door individualisme, mobiliteit, onpersoonlijkheid, het nastreven van eigenbelang en de nadruk op de vooruitgang in plaats van de traditie. Gedeelde waarden en de totale persoonlijke betrokkenheid te worden voortgezet.

Tönnies (1987) schrijft: Iedereen is door hemzelf en geïsoleerd, en bestaat er een toestand van spanning tegen alle anderen. Gesellschaft, kortom, is de logica van de markt, waar de relaties zijn contractuele, onpersoonlijk en tijdelijk. Er is weinig gevoel van gemeenschappelijkheid en sociale relaties groeien vaak uit directe taken, zoals de aanschaf van een product.

Grotendeels, als gevolg van de industrialisatie, verstedelijking, techno­logische revolutie, verdeling van arbeid en groei van de bevolking, heeft de Gesellschaft de samenleving van de traditie vervangen door de samenleving van het contract. In deze maatschappij, noch persoonlijke gehechtheid noch traditionele rechten en plichten zijn van belang. De relaties tussen mannen worden bepaald door onderhandeling en gedefinieerd in de schriftelijke overeenkomst.

Op het einde, kan worden opgemerkt dat er een grote mate van overeenstemming tussen de typologieën van C.H. Cooley (primaire en secundaire groepen), Ferdinand Tönnies (Gemeinschaft en Gesellschaft), Emile Durkheim (mechanische solidariteit en organische solidariteit) en Robert Redfield (folk en stedelijke continuüm). De reguliere herontdekking, aanpassing en herhaling van dezelfde tweedeling van sociale types suggereren dat het onderscheid wordt gemaakt is zeer funda­mentaal.

Ook u kunt bestellen hier.

Read more

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

9 − negen =